Betsson har annonserat att deras grundare och verkställande direktör Pontus Lindwall ska avgå efter att han sagt att han är ”färdig” med sina mål i rollen, företaget har nu börjat leta efter en ersättare.

Lindwall började först jobba som VD på Betsson år 1998, och han höll den positionen tills år 2011. Han började sin andra termin som VD år 2017.

Lindvalls avgång kommer just efter att Betsson har haft ett rekordkvartal i vinst efter ränta. Lindwall kommer att fortsätta vara VD till dess att en ersättare har hittats. Företaget har sagt att i och med dessa resultat, så har Lindwall klarat företagets ”Tillbaks på Banan” återställningsprogram som han anlitades för att implementera.

Betssons ordförande Patrick Svensk sa

”Pontus Lindwall har spelat en ovärderlig roll i Betssons framgångsrika utveckling. När han tog över som VD i 2017 så var hans mål att stärka företagets position och skapa en stadig plattform för ytterligare tillväxt.”

Målet har nu blivit avklarat. Vi är tacksamma för att bra arbete som Pontus Lindwall har gjort under dessa år och den starka grunden han har lagt inför framtiden.

Lindwall har under sin senaste tid som VD översett Betssons expandering. I bara den latinamerikanska marknaden så har Betsson stärkt sin position med inkvisitioner av Inkbet och JDP Tech – och båda har hjälpt företaget att nå rekordvinster under årets andra kvartal.

Svensk tillade:

”Bettson har aldrig varit i en bättre position än vad det är idag. Vi har byggt upp ett starkt företag med kompetenta anställda och bra finanser. Styrelsens bedömning är att detta är en bra möjlighet till att göra ett byte inom VD-positionen”