Vi har bevittnat många nya tillskott till de olympiska spelen under årens lopp och spelen 2020, som Tokyo var värd för, var inte annorlunda. I själva verket fanns det inte mindre än fem nya sporter i OS 2020, med baseball/softboll, karate, sportklättring, surfing och skateboard som de senaste sporterna som utövas på olympisk nivå.

Utöver de fem nya sporterna vid OS 2020 fanns det femton nya moment inom befintliga sporter som skulle inkluderas, med 3×3 basket, freestyle BMX, madisoncykling och blandade moment bland de som var tillgängliga för deltagarna.

Med surfing, skateboarding och 3×3 basket bland de senaste tilläggen kan vi kanske få se Esports läggas till de olympiska spelen i framtiden?

Esports Vid Olympiska Spelen i Paris 2024

Debatten rörande huruvida spelare är idrottare när de tävlar i Esportsevenemang har mullrat vidare i många år och detta kan vara den övergripande faktorn för att avgöra om Esport kan ingå i de olympiska spelen. Hur är det möjligt att avgöra om en person som tävlar i ett Esports-evenemang är en idrottsman?

Kanske är det bästa stället att börja med en definition av ordet “idrottare”. En definition från Cambridge Dictionary säger att en idrottsman är “en person som är mycket bra på sport eller fysisk aktivitet”.

Om man tar det sista avsnittet i definitionen finnas det inga tvivel, en Esportsspelare deltar i fysisk aktivitet. De arbetar med musklerna i armar och fingrar när de styr karaktärerna eller fordonen på skärmen och det kan vara extremt tungt.

Kvalifikation Av Esports Som En Sport

Många av världens ledande Esportsspelare har lidit skador till följd av sin aktivitet och att spela spelen på en hög nivå regelbundet är en enorm belastning för kroppen.

Så med avseende på fysisk träning är det ett villkor som är uppfyllt för Esports-spelare. Vissa kommer dock att säga att att sitta i en stol inte utgör fysisk träning. Intressant nog finns det flera evenemang vid de olympiska spelen under vilka deltagarna sitter.

Cykel- och BMX evenemang är bra exempel och de tävlande sitter eller har möjlighet att sitta på en plats när de deltar i ett lopp. Rodd är ett annat exempel på en olympisk sport under vilken deltagarna sitter ner.

Att spela Esport på högsta nivå kräver också mycket träning och engagemang. Det finns alltid gott om goda historier kring en atlet som kommer till de olympiska spelen, som vanligtvis lyfter fram det engagemang, arbete och uppoffringar de har gjort för att nå spelen.

Detsamma gäller för professionella Esports tävlande, som lägger ner timmar på träning vid sidan om de stora evenemangen för att utmärka sig i sitt område. Vissa Esports-spelare har tränat upp till 50 timmar per vecka, vilket är mycket tid.

Med avseende på att se Esport vid de olympiska spelen i framtiden råder det knappast tvekan om att spelare uppfyller kriterierna för en idrottsman. Det är den internationella olympiska kommitténs bedömning att framföra idén om att Esports ska vara ett evenemang vid framtida spel.

IOC och professionella Esports-organisationer har talat om OS 2024 i Paris som en möjlighet för Esports debut, men det verkar nu osannolikt. Det har dock funnits en diskussion och det är lovande för framtiden.

Och Sverige, som officiellt tar avstånd – genom att säga att esport inte är en sport – med ett esport evenemang av en ordentlig storlek kommer inte heller att hjälpa saken.